School

Missie en visie

 

Het doel van onze school is de vorming en begeleiding van het kind naar zelfstandigheid, genormeerd naar Gods Woord. Het streven is de ontvangen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Doel

Het onderwijs richt zich op de ontwikkeling van creatieve, cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het bijbrengen van noodzakelijke kennis.

Missie

'Onderwijs met een opdracht' is de missie van de School met de Bijbel 'Jorai'. De school wil niet alleen kennis en vaardigheden bij de kinderen bijbrengen, maar heeft ook een bijbelse opdracht, namelijk te vertellen dat er toekomst is, het Koninkrijk der hemelen. Die opdracht vinden we verwoord in Matheus 19 vs 14: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

De naam van de school (Jorai, d.w.z. de Heere onderwijst, zie hiertoe 1 Kronieken 5:13) is het aan de buitenzijde van de school zichtbare complement van deze opdracht. De Heere wil teamleden een opdracht geven voor Hem. Zo zijn teamleden de meest bruikbare instrumenten in Zijn handen om aan het doorgeven van Zijn onderwijs inhoud te geven. Want dat doorgeven is een opdracht. Die vinden we terug in Psalm 78. Daar lezen we, dat we de grote daden van de Heere moeten doorgeven aan de volgende geslachten, opdat de kinderen hun hoop op God zullen stellen en Zijn daden niet zullen vergeten, maar Zijn geboden zullen bewaren.

Visie

Inhoud geven aan 'onderwijs met een opdracht' doen wij als volgt:

A. De school geeft de kinderen onderwijs en opvoeding met als uitgangspunt de Bijbel als het Woord van God;

B. Leerkrachten zijn de dragers van de identiteit en ze geven de kwaliteit van het onderwijs vorm.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze:
1. De levensbeschouwelijke visie onderschrijven en uitdragen;
2. Dat ze elkaar ondersteunen;
3. Dat ze bereid zijn zich te ontwikkelen;
4. Positief met de leerlingen omgaan;
5. Ook met elkaar positief omgaan;
6. Afgesproken regels weloverwogen hanteren;
7. Zorgen voor een aangename en stimulerende werkomgeving

C. De school hecht aan de tien geboden en de nadere uitleg daarover als leefregels en de schoolgemeenschap leeft en werkt daarnaar;

D. De school wil de kinderen helpen om hun relatie met God en de naaste op te bouwen en te onderhouden;

E. De school bevordert een houding van respect en aandacht voor de ander;

F. De school leert de kinderen dat ze de opdracht hebben om alles wat God in Zijn schepping heeft gegeven, te bewerken en te bewaren tot vreugde van de naaste en tot eer van God;

G. De school werkt bij de kinderen aan de ontwikkeling van de volgende belangrijke pedagogische kernwaarden:
1. Zelfstandigheid (keuzevrijheid binnen grenzen);
2. Verantwoordelijkheid (voor elkaar, voor de omgeving en voor het eigen werk);
3. Gewetensvorming (waarden/normen vanuit de Bijbel als richtsnoer leren toepassen);
4. Differentiatie (onderwijs waar mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van het kind);
5. Sociale redzaamheid (kennis en vaardigheden in de sociale omgeving);
6. Een leerkracht gaat met liefde en gezag om met het kind (waardering, terechtwijzing, vergeving en respect).

 

Het huidige schooljaar!

Wilt u meer info over het huidige schooljaar? Wij hebben de belangrijkste documenten op een rijtje gezet voor u.

Jaarkalender (18/19) »

Schoolgids »

Informatieboekje kleutergroepen »

Aanmelden en inschrijven

U wilt uw kind aanmelden? Dat kan altijd! Als u ons uw aanmelding doorgeeft, nemen wij z.s.m. contact met u op voor verdere kennismaking.

Dit schooljaar 17/18 is deze ochtend woensdag 28 maart 2018. Welkom om 10:30 uur op school. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Direct aanmelden »

Aanmeldprocedure »

Informatieochtend 2018 »

Contact

School met de Bijbel Jorai
Nieuwstraat 9
3474 JL Zegveld
T:(0348) 69 14 88
E: directie@jorai.nl

Contactgegevens »

Agenda


Vrijdag 8 februari peuterspelen
Maandag 11 februari eindadviesgesprek groep 8
Dinsdag 12 februari eindadviesgesprek groep 8
Dinsdag 12 februari meesters- en juffendag
Dinsdag 12 februari studiemiddag vrij vanaf 12:30
Vrijdag 15 februari rapport 1
Dinsdag 19 februari 10 min. gesprekken gr. 1 t/m 7
Donderdag 21 februari 10 min. gesprekken gr. 1 t/m 7
Vrijdag 22 februari Speelgoeddag groep 1/2
Maandag 25 februari voorjaarsvakantie t/m 1 maart
Vrjdag 8 maart peuterspelen
Vrijdag 8 maart luizencontrole
Maandag 11 maart start schoolproject
Woensdag 13 maart biddag
Zaterdag 16 maart NL Doet
Donderdag 21 maart lentefeest groep 1 t/ 4
Donderdag 28 maart projectavond
Vrijdag 29 maart speelgoeddag groep 1/2

Jaarkalender »

Welkom

Als directeur van de Jorai-school heet ik u van harte welkom.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Ik kom graag in contact met u.

In de meeste gevallen ben ik op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.

Met vriendelijke groet,

directie@jorai.nl

Arco Grisnigt

Contact directeur »

De “Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De kinderen op de “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.

De “Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De kinderen op de “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.